SÄKRA LYFT– TEORETISK FÖRELÄSNING

Lyft är ett område som många gånger förknippas med fara och risk för olyckor. Många olyckor sker i samband med lasthantering och orsaken är ofta fel val, fel använt lyftredskap eller dålig kommunikation. Med rätt kunskap och redskap förebygger du många olyckor och tillbud.

Kunskapen om hur du lyfter rätt och vilka produkter du ska använda är vår styrka. Utan rätt utbildning riskerar du personskador såväl som skador på dyr utrustning. Med hjälp av våra utbildningar höjs personalens grundläggande kompetens, vilket bidrar till en ökad medvetenhet kring säkerheten samt en tryggare arbetsmiljö.

Dokumenterad teoretisk och praktisk utbildning är ett lagkrav för alla som ska arbeta med lyft. Om personalen som lyfter redan har dokumenterad praktisk utbildning räcker det med en teoretisk föreläsning.  Företag som har få eller bara enstaka lyft kan klara sig med en teoretisk utbildning förutsatt de ger personalen en intern praktisk utbildning som dokumenteras. En arbetsbeskrivning med bilder och text rekommenderas vid lyftstationer. 

Föreläsningen hänvisar till regelverken AFS2001:1, AFS2003:06, AFS2006:6, AFS2008:3 och standard SS-EN 13155+A2-2009.

Vi hjälper er gärna mot en säkrare vardag och en tryggare arbetsmiljö.

TEORETISK FÖRELÄSNING SÄKRA LYFT

Tid: Halvdag.
Antal: Max 10 personer.
Pris per tillfälle: 7 900 kr. Reservation för geografiska avstånd då eventuella omkostnader kan tillkomma, prata med din TOOLS-säljare för bästa lösning.
Pris per person: Diskussion får göras med din TOOLS säljare.
Tillvägagångssätt: Teoretisk föreläsning som avslutas med skriftligt prov.
Förkunskapskrav: Praktiska erfarenhet av lyft är lämpligt.
Utbildningsort: Utbildningen sker i era lokaler med tillgång till konferensrum och projektor, i närmaste TOOLS-butik eller i Gigants utbildningslokal i Alingsås.
Innehåll:

  • Utbildningen är till för de som i arbetet kopplar olika laster och använder någon form av yftutrustning.
  • Lastkoppling och vikten av rätt utförande, lyftvinklar och redskap
  • Innehållet anpassas efter vilka lyft som förekommer hos er som kund.
  • Lagar, föreskrifter och förordningar
  • Teoretisk genomgång, där alla relevanta delar i är AFS2001:1, AFS2003:06, AFS2006:6, AFS2008:3 och standard SS-EN 13155+A2-2009 ingår.
  • Kassaktionsregler för mjuka lyftredskap.
  • Deltagare erhåller utbildningsbevis samt kompendium.

Målsättning: Efter genomförd utbildning har deltagaren fått grundläggande
förståelse och färdigheter för en säker materialhantering och en ökad
personsäkerhet.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan

Stäng