SÄKRA LYFT – KOMPETENT PERSON

Lyft är ett område som många gånger förknippas med fara och risk för olyckor. Många olyckor sker i samband med lasthantering och orsaken är ofta fel val, fel använt lyftredskap eller dålig kommunikation. Med rätt kunskap och redskap förebygger du många olyckor och tillbud.

Kunskapen om hur du lyfter rätt och vilka produkter du ska använda är vår styrka. Utan rätt utbildning riskerar du personskador såväl som skador på dyr utrustning. Med hjälp av våra utbildningar höjs personalens grundläggande kompetens, vilket bidrar till en ökad medvetenhet kring säkerheten samt en tryggare arbetsmiljö.

Den här utbildningen är för de personer som genomför inspektion av lösa lyftredskap på arbetsplatsen och fasta installationer upp till 500 kg kapacitet. Inspektionerna skall journalföras och utföras minst en gång per år.

Kompetent person ges tillgång till Inspector, en onlinedatabas för journalföring av era lyftredskap och snabb och enkel tillgång till all dokumentation gör det enkelt att uppfylla regelverken. I kombination med RFID-märkta produkter sparar du både tid och förenklar vardagen.

Utbildningen hänvisar till regelverken AFS2001:1, AFS2003:06, AFS2006:6, AFS2008:3 och standard SS-EN 13155+A2- 2009.

Vi hjälper gärna till att göra din vardag, och arbetsmiljö, tryggare och säkrare.

KOMPETENT PERSON

Tid: 1 heldag.
Antal: 1 person (Hålls för grupp om max 6 personer).
Pris per person: 5 900 kr inklusive startkit RFID Inspector, (1 uppsättning / företag). Priset avser utbildning i Gigants lokaler i Alingsås.
Tillvägagångssätt: Utbildning för de som genomför inspektion av lösa lyftredskap på arbetsplatsen samt fasta lyftredskap upp till 500 kg kapacitet. Ni får kunskap om hur ni skall inspektera och vilka produkter ni kan godkänna och hur det skall journalföras.
Förkunskapskrav: Säkra Lyft Grundutbildning.
Utbildningsort: Alingsås i Gigants utbildningslokaler.
Innehåll:

  • Utbildning för de som genomför inspektion av lösa lyftredskap på arbetsplatsen samt fasta lyftredskap upp till 500 kg kapacitet
  • Teoretisk genomgång där alla relevanta delar i regelverken AFS2001:1, AFS2003:06, AFS2006:6, AFS2008:3 och standard SS-EN 13155 + A2-2009 ingår.
  • Praktisk del för kontroll och inspektion av lyftredskap
  • Tillgång till databasverktyget Inspector
  • Deltagare erhåller utbildningsbevis

Målsättning: Efter genomförd utbildning har deltagaren fått kunskaper och färdigheter i att inspektera lösa lyftredskap och fasta installationer med maximal kapacitet 500 kg.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan

Stäng