SÄKRA LYFT - GRUNDKURS

Lyft är ett område som många gånger förknippas med fara och risk för olyckor. Många olyckor sker i samband med lasthantering och orsaken är ofta fel val, fel använt lyftredskap eller dålig kommunikation mellan de involverade. Det är därför viktigt att kontinuerligt arbeta med att förbättra säkerheten. Med rätt kunskap och redskap förebygger du många olyckor och tillbud.

Kunskapen om hur du lyfter rätt och vilka produkter du ska använda är vår styrka. Utan rätt utbildning i hur du lyfter och utan att ha tillgång till rätt lyftutrustning riskerar du personskador såväl som skador på dyr utrustning. Med hjälp av våra utbildningar höjs personalens grundläggande kompetens, vilket bidrar till en ökad medvetenhet kring säkerheten vid lyft samt en tryggare arbetsmiljö.

Utbildningen hänvisar till regelverken AFS2001:1, AFS2003:06, AFS2006:6,AFS2008:3 och standard SS-EN 13155+A2-2009.

Dokumenterad teoretisk och praktisk utbildning krävs för alla som ska arbeta med lyft – vi hjälper dig gärna med det. Allt för att göra ditt jobb lättare och säkrare.

GRUNDKURS, TEORI OCH PRAKTISKA ÖVNINGAR

Tid: 1 heldag.
Antal: Max 10 personer.
Pris per tillfälle: 12 900 kr. Reservation för geografiska avstånd då eventuella omkostnader kan tillkomma, prata med din TOOLS-säljare för bästa lösning.
Tillvägagångssätt: Teori och praktiska övningar, därefter skriftligt prov.
Förkunskapskrav: Inga.
Utbildningsort: Utbildningen sker i era lokaler med tillgång till konferensrum.
och projektor eller i Gigants utbildningslokal i Alingsås.
Innehåll:

  • Utbildningen är till för de som i arbetet kopplar olika laster och använder någon
  • form avlyftutrustning
  • Lastkoppling och vikten av rätt utförande, lyftvinklar och redskap
  • Innehållet anpassas efter vilka lyft som förekommer hos er som kund
  • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
  • Teoretisk genomgång, där alla relevanta delar i AFS2001:1, AFS2003:06, AFS2006:6, AFS2008:3 och standard SS-EN 13155+A2-2009 ingår.
  • Praktisk del för daglig tillsyn av lyftredskap samt praktiska lyftövningar
  • Deltagare erhåller utbildningsbevis samt kompendium.

Målsättning: Efter genomförd utbildning har deltagaren fått grundläggande
kunskaper och färdigheter för en säker materialhantering och en ökad
personsäkerhet

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan

Stäng