Första hjälpen-utbildning

Att kunna hjälpa till vid en allvarlig olycka och känna dig trygg med vad du behöver göra kan vara livsviktigt. Första hjälpen handlar om de åtgärder som behöver göras vid olycka eller akut sjukdom. Det kan exempelvis vara att ge vård eller hålla en person vid liv till dess att ambulans eller läkare anländer. Att utbilda sig i första hjälpen ger dig kunskaper och handlingsberedskap så du kan agera vid en akut situation.

Utdrag ur AFS 1999:7 - 6 § "Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella".

Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktiska övningar.

UTBILDNING FÖRSTA HJÄLPEN

Tid: ca. 4 timmar
Antal: Max 10 personer
Pris: 8 500 kr/pass eller 900 kr/person vid öppen utbildning
Tillvägagångssätt: Instruktör kommer till er som kund eller så sker utbildning på en TOOLS enhet
Innehåll:

  • L-ABCDE
  • Identifiering av livsfarligt läge
  • Stabilt sidoläge
  • Brännskador
  • Blödningar och olika förband
  • Första hjälpen materiel och utrustning utifrån behov

Målsättning: För alla som kan behöva kunskaper och färdigheter i första hjälpen.
Tänk på att de som genomfört utbildningen och förtecknas hos en arbetsgivare, också bör vara beredda på att bli kallade på vid akut situation på arbetsplatsen.
Certifikat: Utbildningen avslutas med att deltagarna får certifikat på genomförd utbildning.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan

Stäng