Fallskyddsutbildning – Räddningskurs

En räddningskurs är till för dig som redan gått Fallskydd – Grund. Denna utbildning ger dig förutsättningar för att kunna rädda en person som fallit. TOOLS har tagit fram ett utbildningspaket för att öka såväl kompetensen som säkerheten på arbetsplatsen.

Med utbildningarna hjälper vi dig att uppnå rätt kompetens hos alla företag som arbetar med fallskydd. Denna kurs varvar teori med praktik och riktar sig till alla som kan hamna i en situation där personer kan behöva rädda eller räddas på hög höjd och är en fortsättning på Fallskyddsutbildning – Grundkurs.

RÄDDNINGSKURS

Tid: 2 timmar teori och 2 timmar praktik.
Antal: Max 8 personer.
Förkunskapskrav: Fallskyddsutbildning – Grundkurs.
Utbildningsort: Närmsta TOOLS fallskyddscenter eller hos kund om
lokalerna tillåter det.
Pris: 15 000 kr/tillfälle, 2 000 kr/person.
Innehåll:

  • Genomgång av utrustning
  • Fritt hängande i vertikal miljö
  • Fall över kant
  • Vad kan användas som förankringspunkt?
  • Hur går räddningen till?
  • Vilken utrustning används och hur sköter man den?
  • Självevakuering
  • Räddning i vertikal miljö
  • Räddning över kant

Målsättning: Att på ett säkert sätt genomföra en räddning av en nödställd från olika nödsituationer i vertikal miljö samt över kant. Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan

Stäng