Fallskyddsutbildning – Kompetent person

För alla som arbetar inom industri, bygg, drift och underhåll. För att kunna gå kursen ”Kompetent person” krävs det att man tidigare genomfört Fallskydd Grundkurs. Arbetsgivaren utbildar en person som blir ”kompetent person” i besiktning av fallskyddsutrustningen enligt EN 365. Behörigheten sträcker sig till att hantera sele, linor, sling samt de tillbehör som ingår.

KOMPETENT PERSON

Tid: 4 timmar
Antal: Max 8 personer
Pris/tillfälle: 15 000 kr
Tillvägagångssätt: Teori och praktiska övningar, därefter skriftligt prov
Förkunskapskrav: Fallskydd Grund
Utbildningsort: Hos kund med tillgång till konferensrum med projektor
alternativt på TOOLS fallskyddscenter
Innehåll:

  • Utbildningen är till för den person i företaget som ska besiktiga sele, linor, sling samt de tillbehör som ingår.
  • Teoretisk och praktisk genomgång, där alla relevanta delar i EN365 ingår.
  • Deltagare erhåller certifikat efter godkänd utbildning.

Målsättning: Efter genomförd utbildning har deltagaren fått kunskaper och
färdigheter för en säker materialhantering och en ökad personsäkerhet.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan

Stäng