Fallskyddsutbildning – Information

Kraven för fallskyddscertifikat på byggarbetsplatser och industrier ökar. Normer och lagar ändras löpande. Att hålla sig uppdaterad kan ofta verka krångligt och krävande. TOOLS har tagit fram ett utbildningspaket för att öka såväl kompetensen som säkerheten på arbetsplatsen.

Våra fallskyddsutbildningar höjer personalens grundläggande kompetens, vilket leder till ökad trygghet och en bättre arbetsmiljö. Dessutom minskar risken för skador och tillbud avsevärt för alla som kommer i kontakt med arbeten på höjd. Såsom takarbetare, byggnadsarbetare, ställningsarbetare, snöskottare med flera. Efter godkänd kurs skall deltagaren ha kännedom om rådande lagar och normer för arbete i fallriskmiljöer. Deltagaren får teoretisk kunskap kring användning av fallskyddsutrustning såsom helkroppssele, falldämpare, fallstoppslina, stödlina, fallskyddsblock och glidlås för skena och wire.

INFORMATION

Tid: 2 timmar teori.
Förkunskapskrav: Inga.
Utbildningsort: Hos kund eller på TOOLS fallskyddscenter.
Pris: 5 500 kr för helgrupp (Max 15 pers.) 500 kr/pers. vid öppen utbildning.
Tillvägagångssätt: Auktoriserad instruktör genomför utbildningen.
Innehåll:

  • Vad händer när vi faller?
  • Ansvar och skyldigheter hos arbetstagaren och arbetsgivare?
  • Vad säger arbetsmiljölagen?
  • Vad säger arbetsmiljöverket?
  • Vad är CE– och EN– märkning?
  • Riskanalys och räddningsplan.
  • Vad kan användas som förankringspunkt?
  • Vilken utrustning används och hur sköter man den?
  • Tillse korrekt användning av utrustning.
  • Terminologi.

Målsättning: Efter godkänd kurs ska deltagare ha kännedom om lagar och normer för arbete i fallriskmiljöer, teoretisk kunskap om sin personliga fallskyddsutrustning korrekt, förstå vikten av riskanalys och att ha en räddningsplan samt förståelse för vad som händer vid ett fall.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan

Stäng