Fallskyddsutbildning – Grundkurs

Kraven för fallskyddscertifikat på byggarbetsplatser och industrier ökar. Normer och lagar ändras löpande. Att hålla sig uppdaterad kan ofta verka krångligt och krävande. TOOLS har tagit fram ett utbildningspaket för att öka såväl kompetensen som säkerheten på arbetsplatsen.

Våra fallskyddsutbildningar höjer personalens grundläggande kompetens, vilket leder ökad trygghet och en bättre arbetsmiljö. Dessutom minskar risken för skador och tillbud avsevärt för alla som kommer i kontakt med arbeten på höjd. Såsom takarbetare, byggnadsarbetare, ställningsarbetare, snöskottare med flera.

Efter godkänd kurs skall deltagaren ha kännedom om rådande lagar och normer för arbete i fallriskmiljöer. Deltagaren får även praktisk kunskap kring användning av fallskyddsutrustning såsom helkroppssele, falldämpare, fallstoppslina, stödlina, fallskyddsblock och glidlås för skena och wire.

GRUNDKURS

Tid: 2 timmar teori och 2 timmar praktik.
Förkunskapskrav: Inga.
Utbildningsort: Hos kund eller på TOOLS fallskyddscenter.
Pris: 15 000 kr för helgrupp (Max 8 pers.) 2 000 kr/pers. vid öppen utbildning.
Tillvägagångssätt: Auktoriserad instruktör kommer till dig som kund.
Utbildare: Cresto.
Innehåll:

  • Vad händer när vi faller?
  • Ansvar och skyldigheter hos arbetstagaren och arbetsgivare?
  • Vad säger arbetsmiljölagen?
  • Vad är CE– och EN– märkning?
  • Riskanalys, räddningsplan
  • Vad kan användas som förankringspunkt?
  • Vilken utrustning används och hur sköter man den?
  • Klättring i mast och på tak.
  • Tillse korrekt användning av utrustning

Målsättning: Efter godkänd kurs ska deltagare ha kännedom om lagar och normer för arbete i fallriskmiljöer, kunna hantera sin personliga fallskyddsutrustning korrekt, förstå vikten av riskanalys och ha förståelse för vad som händer vid ett fall.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan

Stäng