Fallskyddsutbildning – Bas

Kraven för fallskyddscertifikat på byggarbetsplatser och industrier ökar. Normer och lagar ändras löpande. Att hålla sig uppdaterad kan ofta verka krångligt och krävande. TOOLS har tagit fram ett utbildningspaket för att öka såväl kompetensen som säkerheten på arbetsplatsen.

Våra fallskyddsutbildningar höjer personalens grundläggande kompetens, vilket leder till ökad trygghet och en bättre arbetsmiljö. Dessutom minskar risken för skador och tillbud avsevärt för alla som kommer i kontakt med arbeten på höjd. Såsom takarbetare, byggnadsarbetare, ställningsarbetare, snöskottare med flera.

Efter godkänd kurs skall deltagaren ha kännedom om rådande lagar och normer för arbete i fallriskmiljöer. Deltagaren får även praktisk kunskap kring användning av fallskyddsutrustning såsom helkroppssele, falldämpare, fallstoppslina, stödlina, fallskyddsblock och glidlås för skena och wire.

Planerade utbildningstillfällen

Vill du delta på någon av utbildningarna nedan? För mer info om tider och antal platser, fyll i formuläret nedan och ange i meddelandet vilket utbildningstillfälle du är intresserad av, eller kontakta din närmaste TOOLS-enhet här>>

14 jan, Helsingborg
15 jan, Kalmar
22 jan, Göteborg
30 jan, Malmö
20 feb, Malmö
26 feb, Göteborg
26 feb, Kalmar
19 mars, Malmö
26 mars, Göteborg
1 april, Kalmar
22 april, Göteborg
23 april, Malmö
13 maj, Kalmar
3 juni, Göteborg
10 juni, Kalmar
18 juni, Malmö

 

GRUNDKURS

Tid: 2 timmar teori och 2 timmar praktik.
Förkunskapskrav: Inga.
Utbildningsort: Hos kund eller på TOOLS fallskyddscenter.
Pris: 8 900 kr för helgrupp (Max 8 pers.) 1 495 kr/pers. vid öppen utbildning. Om ni vill att vi utför utbildningen hos er tillkommer resekostnad.
Utbildare: TOOLS.
Innehåll:

  • Vad händer när vi faller?
  • Ansvar och skyldigheter hos arbetstagaren och arbetsgivare?
  • Vad säger arbetsmiljölagen?
  • Vad är CE– och EN– märkning?
  • Riskanalys, räddningsplan
  • Vad kan användas som förankringspunkt?
  • Vilken utrustning används och hur sköter man den?
  • Klättring i mast och på tak.
  • Tillse korrekt användning av utrustning

Målsättning: Efter godkänd kurs ska deltagare ha kännedom om lagar och normer för arbete i fallriskmiljöer, kunna hantera sin personliga fallskyddsutrustning korrekt, förstå vikten av riskanalys och ha förståelse för vad som händer vid ett fall.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan

Stäng