D-HLR-utbildning

Varannan timme drabbas en svensk av plötsligt hjärtstopp. Snabb och korrekt första hjälpen inom några minuter är då avgörande. Chansen att överleva minskar med 10 % för varje minut som går utan hjärt- och lungräddning och i Sverige överlever endast cirka 10 % ett plötsligt hjärtstopp.

Internationella undersökningar visar att en snabb insats med hjärtstartare kan öka chansen att överleva med mer än 70 %. Dagens hjärtstartare är mycket enkla att använda och kan användas av alla. De ger talade instruktioner till användaren hur man ska göra och man kan inte avge en stöt om det inte är nödvändigt. Det finns ingen lag som kräver att du eller en arbetsgivare ska ha tillgång och utbildning i D–HLR. Men tillgång till en hjärtstartare och att kunna använda den räddar liv!

Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik och följer HLR–Rådets riktlinjer.

UTBILDNING D–HLR

Pris: 8 500 kr/pass eller 900 kr/person vid öppen utbildning
Tid: 3 timmar
Antal: Max 10 personer/pass
Tillvägagångssätt: Instruktör kommer till er eller till en TOOLS-enhet.
Innehåll:

  • Vikten av att tidigt larma, påbörja HLR och ge defibrillering
  • Rutiner för larm/akut situation
  • Andningsmask
  • Vad händer i kroppen vid hjärtstopp?
  • Apparatkännedom
  • Användning på ett säkert och effektivt sätt
  • Situationsanpassade övningar
  • Säkerhetsaspekter

Målgrupp: För alla. Tänk på att de som genomfört utbildningen och förtecknas hos
en arbetsgivare, också bör vara beredda på att bli kallade på vid akut situation.
Certifikat: Utbildningen avslutas med att deltagarna får certifikat på genomförd utbildning.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan

Stäng