Vibrationsmätning

Oavsett vilken bransch du jobbar inom kan du vara utsatt för olika typer av vibrationer och många känner inte till riskerna. Vibrationer på arbetsplatsen kan te sig som obehagliga, men kanske inte som farliga vid första anblicken. De kan dock orsaka allvarliga kärl- och nervskador, vilket också resulterat i att det i Sverige finns lagkrav på förebyggande arbete. En del av det förebyggande arbetsmiljöarbetet är att kartlägga var det föreligger risk – för en enskild person eller vid en speciell maskin. Genom att mäta vibrationerna får du exakta värden som hjälper dig och din personal att förebygga eller att ta bort risken. All mätning enligt AFS 2005:15

VIBRATIONSMÄTNING – HAND & ARM SAMT HELKROPP

Tid: Beroende på antal mätpunkter och över hur lång tid mätningen sker.
Pris: Priset är beroende av arbetets omfattning.
Tillvägagångssätt: Arbetsmiljötekniker kommer till dig som kund och placerar mätinstrument som mäter från en halvdag upp till flera dagar. Det går att ta fram medianvärde som mäts under kortare tid under förutsättning att den anställde anger den effektiva tid denne använder enheten som vibrerar.

Innehåll: Hand & Arm (HAV)

  • En plan för vad som ska mätas görs upp med dig som kund.
  • Mätinstrument och mätpunkter placeras av arbetsmiljötekniker.
  • Mätningen ger svar på vilka vibrationsvärden som uppnås vid respektive mätpunkt.
  • Rapport efterlämnas när mätningen är klar.

Innehåll: Helkropp

  • En plan för vad som ska mätas görs upp med dig som kund.
  • Mätinstrument och mätpunkter placeras av arbetsmiljötekniker.
  • Mätningen ger svar på vilka vibrationsvärden som uppnås vid respektive
  • mätpunkt.
  • Rapport efterlämnas efter mätperioden.

Målsättning: Efter genomförd mätning har du som kund fått insikt i om det föreligger risk och i så fall när insatsvärde och gränsvärde uppnås. Nu finns det goda förutsättningar för att bedriva ett fortsatt utvecklande arbetsmiljöarbete på din arbetsplats.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan

Stäng