Bullermätning

Höga ljud- och bullernivåer är något som många av våra kunder ställs mot i sin vardag. Innan man tittar på ljuddämpande åtgärder eller hörselskydd är det klokt att kontrollera var och om risk föreligger. Genom en bullerscreening kan vi snabbt kontrollera om det föreligger risk någonstans i er verksamhet. Behövs en mer fördjupad analys kan vi genomföra en bullermätning där vi identifierar var bullret finns, vilka nivåer som uppnås, efterklang och den totala exponeringen de anställda utsätts för. Den maximala ljudexponeringen under en arbetsdag får inte överstiga 80 dB, enligt Arbetsmiljöverket. Inom byggbranschen, tillverknings- och gruvindustrin utsätts 40 procent av de anställda för höga bullernivåer under mer än hälften av arbetstiden. Redan vid 100 dB kan kort exponering orsaka permanent hörselskada. Snittvärdet i industrin ligger på 110 dB.

BULLERMÄTNING – SCREENING

Tid: Halvdag.
Pris: Priset är beroende av arbetets omfattning.
Tillvägagångssätt: Arbetsmiljötekniker kommer till dig som kund.
Innehåll:

  • En enklare kontroll av dB-värden i utvalda delar av lokalen-/erna.
  • Ger en indikation av om det finns risk för buller.
  • Ger svar på vilka peakvärden som uppmätts i realtid.

Målsättning: Efter genomförd screening har kunden fått insikt i om denne har risk för buller i de kontrollerade områdena.

BULLERMÄTNING – ANALYS

Tid: Heldag till flera dagar.
Pris: Priset är beroende av arbetets omfattning.
Tillvägagångssätt: Arbetsmiljötekniker kommer till dig som kund och placerar ut
mätpunkter som mäter under en heldag eller över flera dagar.
Innehåll:

  • Mätinstrument och mätpunkter placeras av arbetsmiljötekniker.
  • Rapport efterlämnas efter mätperioden.
  • Analysen möter de krav Arbetsmiljöverket ställer i AFS 2005:16 – Buller.

Målsättning: Efter genomförd mätning ska kunden ha fått klarhet i var, i vilken omfattning och om det föreligger risk för buller. Resultatrapporten ska möta behovet av riskanalys av buller. När du som kund fått klarhet i hur bullrig din arbetsplats är kan du gå vidare i arbetsmiljöarbetet med eliminerande, förebyggande och skyddande åtgärder.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan

Stäng