Stöldskyddsmärkning med DNA

Vid stöld av maskiner, egendom eller utrustning har det tidigare varit svårt för polisen att härleda ägandet. Med smart DNA är det enkelt att hantera, märka och registrera egendom med DNA från växtriket, en unik märkning som inte går att återskapa i ett laboratorium. Det är ett smidigt, och kostnadsbesparande, sätt att förebygga risken för stöld samt minska risken för kostsamma avbrott i verksamheten. Vi på TOOLS är registrerade på just detta DNA och vi för ett eget register över kunder som märkt sina köp med vårt unika DNA. I händelse av stöld och spårning vänder sig polisen till oss och vi kan då återbringa det stulna till dig.

SMART DNA

Pris: 50 kronor per märkt maskin/verktyg/utrustning.
Innehåll:

  • Smart DNA-märkning i samband med dina köp.
  • Etikett som talar om att utrustningen är DNA märkt ingår.
  • För dekal på bilen krävs minst 5 DNA märkta produkter i fordonet.
  • TOOLS hanterar den initiala kontakten med polisen vid spårning då det är vi som står registrerade på just detta DNA – och återbringar sedan det stulna till ägaren.

FÖRDELAR MED SMART DNA

  • Kvalitetssäkrad av Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) och Rikspolisstyrelsen.
  • Minskade avbrottskostnader/återställning – avbrottet i sig kostar många gånger mer än värdet av det stulna.
  • Känt bland kriminella – vid skyltning minskar risken att verktyg, fordon och maskiner blir stulna. DNA-märkta värdesaker gör dem mindre attraktiva för tjuven.
  • Kostnadseffektivt i förhållande till väktare och kameror.
  • Förutom den preventiva effekten möjliggör smart DNA att polisen kan binda en kriminell person eller stulet gods till en brottsplats.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan

Stäng