damm_banner_grad1.jpg

Tips för dig som använder andningsskydd

 

Dammiga arbetsplatser ökar risken för att drabbas av lungsjukdom och olika typer av cancer. Om det dammar och yr så mycket att ni inte ser lösningen på problemet kan TOOLS hjälpa er. Vi erbjuder produkter och tjänster för de flesta arbetsmiljöer. Vi skräddarsyr lösningar efter era behov, stora som små, med korta ledtider och stöd från början till slut. Din lokala TOOLS-säljare är först ut när du behöver råd.

 

Är ditt andningsskydd rätt för dig och din arbetsplats?

  • Välj rätt skydd för din ansiktsform. 
  • Gränsvärden är beräknade på en vanlig arbetsdag, vilket betyder att andningsskyddet bör uppgraderas vid längre arbetspass. 
  • Samma gäller om man anstränger sig på jobbet. vilket gör att man andas häftigare.
  • Underhåll andningsskyddet efter varje pass, se till att utandnings ventilerna sluter tätt.
  • Det krävs tillstånd, särskilda förberedelser och utrustning för att arbeta med asbest.

Läs mer om hur du kan förbättra din arbetsmiljö