Kraftigt försvagad krona gör att TOOLS tvingas höja priserna

Sedan september 2017 har den svenska valutan kraftigt försvagats. Eftersom merparten av TOOLS produkter är direkt eller indirekt knutna till USD eller EURO ökar våra inköpspriser kraftigt.

Båda valutorna har sedan september blivit ca 8 % dyrare, vilket slår 5-8 % på våra inköpspriser.

Eftersom vi är en seriös partner till våra kunder står vi självklart del i valutariskerna.
En mycket skälig prishöjning kopplat till valutaförändringen är 3-4% beroende på leverantörens agerande.

SEK utveckling gentemot EUR
SEK utveckling gentemot USD