Intervju med Johan Göthlin

Johan Göthlin Kundansvarig Teknisk säljare HMS

Hej Johan, kundansvarig säljare i Närke!
Vilket var det senaste HMS-caset du var involverad i och hur såg utmaningarna och lösningarna ut?

– Det är nog när vi för ett tag sedan utrustade en kunds nya produktionslinje med arbetsplatsmattor, utmaningen var att hitta en slitstark matta som skulle ge de som arbetade där en bättre arbetsplatsergonomi. Det lyckades vi med och vid ett återbesök för ett tag sedan så återkopplade jag med några personer som jobbade där, angående deras känsla att jobba på arbetsplatsmatta. De upplevde att ben, knän och rygg inte kändes lika ”slutkörda” när de gick hem för dagen. Arbetsplatsmattor ger ökad komfort vid stående arbete, minskar risken för belastningsskador och ökar blodcirkulationen.

Vilka effekter fick det här för kunden i slutänden:
–En bättre arbetsplatsergonomi för de anställda.

Vad har du för tips för de som vill utveckla sin arbetsmiljö?
– Jobba kontinuerligt med riskanalyser av verksamheten och ta hjälp av någon som är bra på detta, så ring oss på Tools så hjälper vi dig med dina utmaningar.

Vilka är, generellt sett, våra kunders största utmaningar inom HMS?
– Det är ju så klart olika från företag till företag och från bransch till bransch, men jag tror att det är lätt att bli hemmablind och att man tänker ”så här har vi alltid gjort”. Det behöver inte betyda att det är den optimala lösningen och ofta kan det vara nyttigt att få in ett par nya ögon som ser på verksamheten annorlunda.

På vilket sätt tror du TOOLS kan stötta företag i sin strävan att nå ökad säkerhet, givet vårt fokus på HMS?
– Vi tittar på utmaningen tillsammans med kunden, med vår erfarenhet, kunnande och vårt brinnande intresse för Hälsa, Miljö och Säkerhet så kan vi ta ett helhetsgrepp på utmaningen och inte bara fokusera på produkter. Exempelvis så kan vi kanske komma med förslag på ändringar i processen hos kunden för att där eliminera problemet, som att bygga in ljudkällan som skapar buller istället för att föreslå hörselskydd direkt. Går det inte att göra så får man titta på den personliga skyddsutrustningen, men att vi hela tiden jobbar efter eliminera, förebygga och skydda.

expert-picture
Försäljningsansvarig HMS Torleif Cumléus
Läs mer om Torleif Cumléus
expert-picture
Säljare Fredrik Eklind
Läs mer om Fredrik Eklind

Vi på TOOLS hjälper dig med de utmaningar ditt företag kan tänkas stå inför kopplat till friska, välmående medarbetare samt en säker och optimerad arbetsmiljö. Grundtanken kring hälsa, miljö och säkerhet är inget nytt för oss, vi har jobbat aktivt med det under många år.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss

Vilka är dina utmaningar på jobbet? 

Buller

Buller

När bullernivån kryper över 100 decibel kan en kort stund utan skydd vara farligt. Industrisnittet ligger på 110

Läs mer om Buller
DAMM

DAMM

Partiklar i luften på arbetet kan vara direkt livshotande, men med rätt skyddsarbete kan alla andas ut.

Läs mer om Damm
ERGONOMI

ERGONOMI

Var tredje metallarbetare uppger att de lider av belastningsskador, vilket ofta leder till sjukfrånvaro.

Läs mer om Ergonomi
HALK OCH FALL

HALK OCH FALL

Fler än 5 000 personer sjukskriver sig årligen till följd av fallolyckor trots att det är billigt att säkra arbetsplatsen.

Läs mer om Halk och fall
HETA ARBETEN

HETA ARBETEN

Tillbud och olyckor i samband med heta arbeten har ökat efter flera års markant nedgång.

Läs mer om Heta arbeten
Hälsa och hygien

Hälsa och hygien

Sunda rutiner, god kunskap och rätt skydd håller anställda och företaget vid god hälsa.

Läs mer om Hälsa och hygien
KEMISKA HÄLSORISKER

KEMISKA HÄLSORISKER

När farliga kemikalier används på arbetsplatsen, utförs jobbet alltid mot en deadline. Riskerna för frätskador eller förgiftning ställer krav på

Läs mer om Kemiska hälsorisker
LYFT

LYFT

Ett felaktigt lyft av utrustning i miljardklassen kan kosta mycker mer än pengar, det kan kosta liv. Likaså kan de många små lyften förstöra hälsan.

Läs mer om Lyft
LÄCKAGE

LÄCKAGE

Företag sätter anställdas hälsa och arbetsförmåga ur spel om farliga ämnen läcker ut på arbetsplatsen. Om miljön tar stryk kan det också bli en dyr

Läs mer om LÄCKAGE
MEKANISKA RISKER

MEKANISKA RISKER

Ska ni nita, limma, fästa, svetsa, spika eller skruva? Oavsett metod behövs kunskap, noggrannhet och skydd.

Läs mer om mekaniska risker
SYNLIGHET

SYNLIGHET

En arbetsplats där anställda inte bara syns lätt utan kan se eventuella risker såsom nivåskillnader och fordon är en lysande förutsättning för hälsa

Läs mer om SYNLIGHET
VIBRATION

VIBRATION

Fel val av verktyg kan vara startskottet för vibrationer som orsakar svårrehabiliterade skador hos

Läs mer om Vibration