Intervju med Torleif Cumléus

Torleif Cumléus Försäljningsansvarig HMS

Hej Torleif! Du jobbar ju bland annat med kunder inom pappersindustrin, vilka skulle du säga är de största utmaningarna inom den branschen, kopplat till HMS?
– De har utmaningar inom alla riskområden som vi jobbar med och en av de största är underhåll som har mycket riskabla arbetsområden. Likaså olika kemiska risker t.ex. tryckmedel som ånga, lut, hetvatten. Hur de används och hanteras. Mekaniska risker är också påtagliga inom den här branschen, t.ex. klämrisker på roterande maskiner. Även Halk- och fallolyckor är en påtaglig risk, delvis eftersom många maskiner är väldigt höga.
Tack vare alla riskerna har pappersindustrin ett långt framskridet säkerhetsarbete och det ligger högst upp på deras agenda, därför har de relativt få olycksfall kopplat till riskerna eftersom de prioriterar just säkerhetsarbetet väldigt högt.

Vilket var det senaste HMS-caset du var involverad i och hur såg utmaningarna och lösningarna ut?
– Vi på TOOLS hjälpte Holmen Paper att gå igenom all befintlig fallskyddsutrustning och vi såg till så att alla midjebälten kasserades, det är helkroppssele som gäller. På många ställen i produktionen är fallrisken stor, t.ex. är själva maskinhöjden ungefär 10 meter, men när valsarna plockas bort för underhåll gapar tomrummet stort ända ner till källaren så därför finns nu fallskydd längs alla traverser och det finns mobila tillfälliga system som spänns över maskinerna under underhållsstopp. En annan sak var risken med att när en person väl hade fallit och hängde i selen så tog det tjugo minuter innan räddningstjänsten kunde vara på plats. Därför har nu alla selar slingor som man kan ställa fötterna på för att avlasta trycket. Som ett komplement till fallskyddsutbildningen fick cirka 60 personer gå en kurs i hur man plockar ner en person som har ramlat.

Vilka effekter fick det här för kunden?
– De är nu tryggare när de jobbar på höjd och de kan hjälpa varandra snabbt om olyckan skulle vara framme.

Vad har du för tips för de som vill utveckla sin arbetsmiljö?
– Jag märker att det är vanligt att titta på problemet man har istället för att titta på orsaken bakom och hur man kan eliminera grundproblemet istället. Det är ett mer långsiktigt tänk som ger en bättre effekt. Byt dina verkstadskemikalier mot något som har mindre risk, det är en liten förändring, men kan ge en väldigt stor effekt.

Vilka är, generellt sett, våra kunders största utmaningar inom HMS?
– Beteendeförändringen.  Det är viktigt att man strävar efter att skapa en kultur där man stöttar varandra i säkerhetsarbetet så att man kommer bort från ”machokulturen”. En annan fara är inställningen ” jag ska bara”. Om risker identifieras vid en säkerhetskontroll måste man ta ansvar och agera på en gång. Alla ska kunna, våga och vilja göra det.

På vilket sätt tror du TOOLS kan stötta företag i sin strävan att nå ökad säkerhet, givet vårt fokus på HMS?
– Med vår kunskap och erfarenhet inom HMS kan vi stötta våra kunder och utveckla deras arbetsmiljöprocesser. Vi jobbar aktivt med det här varje dag och bygger kontinuerligt en bred erfarenhet, därför att vi jobbar med många olika kunder inom många olikas branscher. Det här ger oss en erfarenhetsbas från vilken vi kan plocka bitar som tillgodoser kundens behov så att vi kan vara behjälpliga och hitta lösningar på deras utmaningar. Vi vill sprida kunskap inom organisationer, mellan branscher och företag – helt enkelt inom alla led. Det är så vi lär oss och det är så kunskapsbanker byggs upp och används.

expert-picture
Teknisk säljare HMS Johan Göthlin
Läs mer om Johan Göthlin
expert-picture
Säljare Fredrik Eklind
Läs mer om Fredrik Eklind

Vi på TOOLS hjälper dig med de utmaningar ditt företag kan tänkas stå inför kopplat till friska, välmående medarbetare samt en säker och optimerad arbetsmiljö. Grundtanken kring hälsa, miljö och säkerhet är inget nytt för oss, vi har jobbat aktivt med det under många år.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss

Vilka är dina utmaningar på jobbet? 

Buller

Buller

När bullernivån kryper över 100 decibel kan en kort stund utan skydd vara farligt. Industrisnittet ligger på 110

Läs mer om Buller
DAMM

DAMM

Partiklar i luften på arbetet kan vara direkt livshotande, men med rätt skyddsarbete kan alla andas ut.

Läs mer om Damm
ERGONOMI

ERGONOMI

Var tredje metallarbetare uppger att de lider av belastningsskador, vilket ofta leder till sjukfrånvaro.

Läs mer om Ergonomi
HALK OCH FALL

HALK OCH FALL

Fler än 5 000 personer sjukskriver sig årligen till följd av fallolyckor trots att det är billigt att säkra arbetsplatsen.

Läs mer om Halk och fall
HETA ARBETEN

HETA ARBETEN

Tillbud och olyckor i samband med heta arbeten har ökat efter flera års markant nedgång.

Läs mer om Heta arbeten
Hälsa och hygien

Hälsa och hygien

Sunda rutiner, god kunskap och rätt skydd håller anställda och företaget vid god hälsa.

Läs mer om Hälsa och hygien
KEMISKA HÄLSORISKER

KEMISKA HÄLSORISKER

När farliga kemikalier används på arbetsplatsen, utförs jobbet alltid mot en deadline. Riskerna för frätskador eller förgiftning ställer krav på

Läs mer om Kemiska hälsorisker
LYFT

LYFT

Ett felaktigt lyft av utrustning i miljardklassen kan kosta mycker mer än pengar, det kan kosta liv. Likaså kan de många små lyften förstöra hälsan.

Läs mer om Lyft
LÄCKAGE

LÄCKAGE

Företag sätter anställdas hälsa och arbetsförmåga ur spel om farliga ämnen läcker ut på arbetsplatsen. Om miljön tar stryk kan det också bli en dyr

Läs mer om LÄCKAGE
MEKANISKA RISKER

MEKANISKA RISKER

Ska ni nita, limma, fästa, svetsa, spika eller skruva? Oavsett metod behövs kunskap, noggrannhet och skydd.

Läs mer om mekaniska risker
SYNLIGHET

SYNLIGHET

En arbetsplats där anställda inte bara syns lätt utan kan se eventuella risker såsom nivåskillnader och fordon är en lysande förutsättning för hälsa

Läs mer om SYNLIGHET
VIBRATION

VIBRATION

Fel val av verktyg kan vara startskottet för vibrationer som orsakar svårrehabiliterade skador hos

Läs mer om Vibration