Intervju med Fredrik Eklind

Fredrik Eklind Teknisk säljare HMS

Hej Fredrik, kan du berätta om ett HMS-relaterat uppdrag hos kund där TOOLS hjälpte till och förbättrade deras arbetsmiljö?
- För en tid sedan fick jag i uppdrag av en kund att hjälpa dem få ner sin användning av handskar, de ansåg att personalen använde för många par samt att de hade för många modeller.

I ett moment hos kunden skulle de rengöra kugghjul och andra detaljer med T-Röd från bland annat olja. Man hade då problem med att handskarna blev blöta och personalen fick torra händer, försök med kemskyddshandskar hade gjorts men det blev för dyrt då man såg samma åtgång av handskar – dock med den positiva effekten att personalen slapp torra händer. Det vi gjorde var att byta ut T-Röd mot en aerosol istället, detta minimerade åtgången av rengöring samt att man slapp ”slabbandet” och spill.
- Vi installerade punktutsug för att slippa inandning av kemikalier och man kunde använda sig av vanliga PU-doppade montagehandskar istället för dyra kemskyddshandskar. En större engångsinvestering som resulterade i en bättre totalekonomi, åtgången av handskar gick ner dramatiskt, åtgången av rengöring likaså men framför allt nöjd personal. Att de också sparade tid och fick rengjort fler detaljer på samma tid kom som ett plus i kanten.

 

Har du de senaste åren märkt någon skillnad i mötet med kunden när du tagit upp ämnet HMS?
- Ja definitivt, våra kunder ställer högre krav allteftersom Arbetsmiljöverket ökar sina krav. Det är en helt annan diskussion idag där man inte längre stirrar sig blind på produkt och pris utan istället inser att helheten som TOOLS levererar i form av utbildningar, tjänster med mera ligger rätt i tiden. Uppdragen jag får av mina kunder idag skiljer sig avsevärt jämfört med ett par år tillbaka i tiden. Kunden idag vänder sig ofta till Företagshälsovården i frågor kring Hälsa, Miljö och Säkerhet, nu kan de vända sig direkt till sin leverantör som kan bistå med allt från riskanalys till lösning.

 

Varför tror du att HMS blir mer och mer relevant och vad betyder det för företag att satsa på det området i längden?
- Man kan inte längre byta ut sin arbetskraft som man gjorde förr i tiden, idag blir den anställde och individen på företaget mer och mer medveten om risker som finns med arbetsmoment, men också i omgivning och miljö runt om.

Idag pratas det mycket om hållbarhet, det är stort fokus på vilket avtryck vi gör i natur och miljö. Därför tror jag att man tar ett större ansvar idag, dels som företagsledare men också som anställd.

För företaget är det viktigt för att bli en attraktiv arbetsplats men givetvis också för dennes egna affärer, vem vill köpa varor från någon som har stor olycksstatistik eller många sjukskrivningar bland sin personal?

 

Har du något exempel där vår kund, genom att satsa på HMS, också fått en bättre effektivitet?
- Jag har tyvärr inga direkt mättal på den här frågan. Men insatser vi gjort är tex hos en svetskund där man svetsar 8 timmar om dagen under ett halvt fungerande utsug med en vanlig klassiskt svetshjälm på huvudet. Efter lite tester och frågor till personalen kom vi ganska snabbt fram till att de påverkas kraftigt av röken de andas in varje dag. Saker som hosta, svart/brunt slem, snor etc., snarkningar, ofta förkylda. Detta är kanske inget man tänker på när man haft det så här i 3-6 års tid. Det vi gjorde var att ersätta utsug och hjälm med en friskluftsassisterad svetshjälm istället, dvs du har en liten fläkt på ryggen med filter som ger dig frisk luft i hjälmen. Detta resulterade, efter ca 2 veckors användning, att man inte hostade lika mycket, snor/slem har återgått till normal färg, man känner sig generellt piggare och troligtvis får man mer gjort med tanke på den friska luften som kommer till lungorna istället för en massa förorenad rök.

 

Ett annat exempel är en stor livsmedelskund där man tvättade linjer på nätterna, man hade problem stora otympliga stegar samt att det fanns risk för att man kan trilla ner när man kliver uppe på maskinerna. Efter samtal med personalen som utförde arbetet löste vi det med en plattformsstege som är ställbar i höjd med räcke runt om hela plattformen. Detta medför att personalen kan använda en och samma stege till fler uppgifter men framför allt stå på sin stege utan att riskera att falla till golvet.

 

Har du något säkerhetstips som kan vara applicerbart inom många olika typer av företag?
- Att alltid göra sina riskanalyser, det slarvas något kopiöst med detta idag, att inte vara rädd att ta hjälp av TOOLS med detta. Och att alltid låta slutanvändaren vara med vid val av skydd!

 

När mår du bra i din säljroll?
- Det låter kanske som en klyscha, men när alla parter är nöjda. När jag lyckats hjälpa min kund att lösa sitt behov, oavsett om det är stort eller litet.

 

 

expert-picture
Försäljningsansvarig HMS Torleif Cumléus
Läs mer om Torleif Cumléus
expert-picture
Teknisk säljare HMS Johan Göthlin
Läs mer om Johan Göthlin

Vi på TOOLS hjälper dig med de utmaningar ditt företag kan tänkas stå inför kopplat till friska, välmående medarbetare samt en säker och optimerad arbetsmiljö. Grundtanken kring hälsa, miljö och säkerhet är inget nytt för oss, vi har jobbat aktivt med det under många år.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss

Vilka är dina utmaningar på jobbet? 

Buller

Buller

När bullernivån kryper över 100 decibel kan en kort stund utan skydd vara farligt. Industrisnittet ligger på 110

Läs mer om Buller
DAMM

DAMM

Partiklar i luften på arbetet kan vara direkt livshotande, men med rätt skyddsarbete kan alla andas ut.

Läs mer om Damm
ERGONOMI

ERGONOMI

Var tredje metallarbetare uppger att de lider av belastningsskador, vilket ofta leder till sjukfrånvaro.

Läs mer om Ergonomi
HALK OCH FALL

HALK OCH FALL

Fler än 5 000 personer sjukskriver sig årligen till följd av fallolyckor trots att det är billigt att säkra arbetsplatsen.

Läs mer om Halk och fall
HETA ARBETEN

HETA ARBETEN

Tillbud och olyckor i samband med heta arbeten har ökat efter flera års markant nedgång.

Läs mer om Heta arbeten
Hälsa och hygien

Hälsa och hygien

Sunda rutiner, god kunskap och rätt skydd håller anställda och företaget vid god hälsa.

Läs mer om Hälsa och hygien
KEMISKA HÄLSORISKER

KEMISKA HÄLSORISKER

När farliga kemikalier används på arbetsplatsen, utförs jobbet alltid mot en deadline. Riskerna för frätskador eller förgiftning ställer krav på

Läs mer om Kemiska hälsorisker
LYFT

LYFT

Ett felaktigt lyft av utrustning i miljardklassen kan kosta mycker mer än pengar, det kan kosta liv. Likaså kan de många små lyften förstöra hälsan.

Läs mer om Lyft
LÄCKAGE

LÄCKAGE

Företag sätter anställdas hälsa och arbetsförmåga ur spel om farliga ämnen läcker ut på arbetsplatsen. Om miljön tar stryk kan det också bli en dyr

Läs mer om LÄCKAGE
MEKANISKA RISKER

MEKANISKA RISKER

Ska ni nita, limma, fästa, svetsa, spika eller skruva? Oavsett metod behövs kunskap, noggrannhet och skydd.

Läs mer om mekaniska risker
SYNLIGHET

SYNLIGHET

En arbetsplats där anställda inte bara syns lätt utan kan se eventuella risker såsom nivåskillnader och fordon är en lysande förutsättning för hälsa

Läs mer om SYNLIGHET
VIBRATION

VIBRATION

Fel val av verktyg kan vara startskottet för vibrationer som orsakar svårrehabiliterade skador hos

Läs mer om Vibration