VI SVARAR PÅ DE VANLIGASTE FRÅGORNA INOM HMS

Visste du att nära hälften av alla arbetssjukdomar orsakas av felbelastning? Eller vilka genombrottstider som gäller för materialet till din personliga skyddsutrustning när du hanterar kemikalier? Vi har samlat svaren till de vanligaste frågorna som rör hälsa, miljö och säkerhet för att du med enkelhet ska kunna navigera dig fram bland frågor och svar.

Vi vill hjälpa dig att finna svar på de frågor du kan tänkas ha och ofta har många andra exakt samma funderingar som du. Vad betyder egentligen 5S och hur ofta ska jag besiktiga min fallskyddsutrustning? Svaren hittar du lite längre ner på sidan.

Har du frågor som du inte hittar svar till?
Inga problem, kontakta oss på TOOLS så hjälper vi dig.

Vi på TOOLS hjälper dig med de utmaningar ditt företag kan tänkas stå inför kopplat till friska, välmående medarbetare samt en säker och optimerad arbetsmiljö. Grundtanken kring hälsa, miljö och säkerhet är inget nytt för oss, vi har jobbat aktivt med det under många år.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss

Fråga: När är jag skyldig som arbetsgivare att erbjuda hörselskydd till mina medarbetare?
Svar: Vid 80 dB(A) ska skydd erbjudas och vid 85 dB(A) är det krav på att de ska användas.

Fråga: Jag jobbar med elhandverktyg som vibrerar, hur länge kan jag använda dem innan jag tar skada?
Svar: Det beror på vilken typ av maskin du jobbar med, i vilken miljö och hur länge du jobbar. Det är den sammanlagda exponeringen över en arbetsdag man räknar på. Se länk

Fråga: Vad betyder de olika klasserna som finns inom Hi-Vis?
Svar: Ytan är det som är avgörande. Klass 1 ger lägsta skydd. Den totala fluorescerande ytan ska vara minst 0,14 m2 och reflexytan 0,10 m2. Klass 2 ger ett väsentligt bättre skydd än klass 1. Den fluorescerande ytan ska vara minst 0,50 m2 och reflexytan 0,13 m2. Klass 3 ger bäraren maximalt skydd och den fluorescerande ytan ska vara minst 0,80 m2 och reflexytan 0,20 m2.

Fråga: Jag ska göra ett snabbt arbete på höjd, behöver jag ha fallskydd då?
Svar: Ja, om du jobbar 2 meter upp eller högre så är det krav på att du ska använda fallskydd.

Fråga: Jag har haft min fallskyddsutrustning en tid, hur säkerställer jag att den håller som den ska?
Svar: Det är lag på att fallskyddsutrustningarna ska besiktigas årligen och det kan vi hjälpa dig med.

Fråga: Vi har haft ett par arbetsolyckor på sistone och det jobbar vi nu med att förebygga. Vilket ansvar har jag som arbetsgivare?
Svar: 2001:1 är en AFS inom Arbetsmiljölagen och där regleras hur arbetsmiljöarbetet ska fortgå samt vilket ansvar du har som arbetsgivare.

Fråga: Vad kan jag fästa mitt fallskydd i?
Svar: Det beror lite på situationen, men man kan tänka att infästningen ska klara av vikten av en bil.
Som minimum ska infästningen klara 12 kN belastning.

Fråga: Vi har haft problem med olyckor när maskiner har varit i underhållsläge, hur kan vi undvika det?
Svar: Använd tillträdeslås. Idag finns det bra lösningar för att förhindra tillträde såsom låslösningar, tydlig uppskyltning och kommunikation samt andra avgränsningar.

Fråga: Hur vet jag att jag har rätt filter till mitt andningsskydd?
Svar: Om du vet vilka ämnen du ska jobba med så är det mycket lättare att välja rätt filter. Prata med någon som är duktig eller läs mer på den här länken för ytterligare information. 

Fråga: Mina anställda klagar ibland på att de får ont i kroppen efter ett par timmar på jobbet. Hur kan vi göra arbetsplatsen mer ergonomisk?
Svar: Det finns många lösningar beroende på hur just er arbetsplats ser ut, men det kan t.ex. handla om att ha rätt skor, höj- och sänkbara arbetsplatser, belastningsdämpande mattor att stå på eller läsglasögon vid behov.

Fråga: På vårt företag använder vi kemikalier lite då och då för olika ändamål. Vilket ansvar har jag som arbetsgivare ifall det skulle bli ett läckage?
Svar: Det faller inom Miljölagen och den som orsakar föroreningen ansvarar för skadad miljö och ska ersätta eventuella skador och sanering

Fråga: Jag har hört att det finns viss typ av belysning som gör att maskiner kan uppfattas som stillastående fast de är i rörelse, stämmer det?
Svar: Om frekvensen på ljuset och maskinens rörelse är samma eller synkad kan maskinen upplevas stå stilla eller gå saktare. Fenomenet är det samma som uppstår när man använder en stroboskoplampa.

Fråga: Vad betyder egentligen 5S?
Svar: 5S är en japansk metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen och står för: Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera, Sköt om. I grunden handlar det om att bara saker som ska användas i arbetet ska finnas på arbetsplatsen och att alla ska ha sin plats på ett sätt så man kan jobba utan att snubbla, slå i eller blanda ihop saker.

Vilka är dina utmaningar på jobbet? 

Buller

Buller

När bullernivån kryper över 100 decibel kan en kort stund utan skydd vara farligt. Industrisnittet ligger på 110

Läs mer om Buller
DAMM

DAMM

Partiklar i luften på arbetet kan vara direkt livshotande, men med rätt skyddsarbete kan alla andas ut.

Läs mer om Damm
ERGONOMI

ERGONOMI

Var tredje metallarbetare uppger att de lider av belastningsskador, vilket ofta leder till sjukfrånvaro.

Läs mer om Ergonomi
HALK OCH FALL

HALK OCH FALL

Fler än 5 000 personer sjukskriver sig årligen till följd av fallolyckor trots att det är billigt att säkra arbetsplatsen.

Läs mer om Halk och fall
HETA ARBETEN

HETA ARBETEN

Tillbud och olyckor i samband med heta arbeten har ökat efter flera års markant nedgång.

Läs mer om Heta arbeten
Hälsa och hygien

Hälsa och hygien

Sunda rutiner, god kunskap och rätt skydd håller anställda och företaget vid god hälsa.

Läs mer om Hälsa och hygien
KEMISKA HÄLSORISKER

KEMISKA HÄLSORISKER

När farliga kemikalier används på arbetsplatsen, utförs jobbet alltid mot en deadline. Riskerna för frätskador eller förgiftning ställer krav på

Läs mer om Kemiska hälsorisker
LYFT

LYFT

Ett felaktigt lyft av utrustning i miljardklassen kan kosta mycker mer än pengar, det kan kosta liv. Likaså kan de många små lyften förstöra hälsan.

Läs mer om Lyft
LÄCKAGE

LÄCKAGE

Företag sätter anställdas hälsa och arbetsförmåga ur spel om farliga ämnen läcker ut på arbetsplatsen. Om miljön tar stryk kan det också bli en dyr

Läs mer om LÄCKAGE
MEKANISKA RISKER

MEKANISKA RISKER

Ska ni nita, limma, fästa, svetsa, spika eller skruva? Oavsett metod behövs kunskap, noggrannhet och skydd.

Läs mer om mekaniska risker
SYNLIGHET

SYNLIGHET

En arbetsplats där anställda inte bara syns lätt utan kan se eventuella risker såsom nivåskillnader och fordon är en lysande förutsättning för hälsa

Läs mer om SYNLIGHET
VIBRATION

VIBRATION

Fel val av verktyg kan vara startskottet för vibrationer som orsakar svårrehabiliterade skador hos

Läs mer om Vibration