Certifieringar och policyer

Här hittar du TOOLS certifieringar och policydokument. TOOLS Sverige AB ingår i Momentum Group och agerar utifrån koncernens policyer.

Code of conduct

Code of conduct

Kvalitetspolicy

TOOLS kvalitetspolicy

Miljöpolicy

TOOLS miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

TOOLS arbetsmiljöpolicy

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifikat – TOOLS Sverige AB

TOOLS Sverige AB sv 9001 och 14001 (svenska)

TOOLS Sverige AB sv 9001 och 14001 (engelska/english)

TOOLS Sverige AB sv 18001

Achillescertifikat – TOOLS Sverige AB

Achillescertifikat