Certifieringar och policyer

Här hittar du TOOLS certifieringar och policydokument. TOOLS Sverige AB ingår i Momentum Group och agerar utifrån koncernens policyer.

Code of conduct

Code of conduct

Kvalitets- och miljöpolicy

TOOLS kvalitets- och miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

TOOLS arbetsmiljöpolicy

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifikat – TOOLS Sverige AB

ISO 9001/14001/45001 (svenska)

ISO 9001/14001/45001 (engelska/english)

FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen

FTI certificate (svenska)

Policy kring konfliktmineraler

Policy on conflict minerals (engelska/english)

Svetskommissionen

Medlemsbevis, Svetskommissionen