Vi upplever på vissa håll störningar på TOOLS.se. Felsökning pågår och vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Certifieringar och policyer

Här hittar du TOOLS certifieringar och policydokument. TOOLS Sverige AB ingår i Momentum Group och agerar utifrån koncernens policyer.

Code of conduct

Code of conduct

Kvalitetspolicy

TOOLS kvalitetspolicy

Miljöpolicy

TOOLS miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

TOOLS arbetsmiljöpolicy

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifikat – TOOLS Sverige AB

TOOLS Sverige AB sv 9001 och 14001 (svenska)

TOOLS Sverige AB sv 9001 och 14001 (engelska/english)

TOOLS Sverige AB sv 18001

Achillescertifikat – TOOLS Sverige AB

Achillescertifikat