fasad_logga_webb.jpg

Justerade priser från 1 februari

Prisavisering 1 februari 2020

Mot bakgrund av prisjusteringar från våra leverantörer baserade på ökade råvarukostnader, transporter, lönekostnader samt valutaeffekter justerar TOOLS Sverige AB priserna den 1 februari 2020 med 4,9 % utifrån vägd kundkorg.