OHSAS-CERTIFIERING TILL TOOLS

 

TOOLS Sverige AB har nu certifierat samtliga sina egenägda filialer (53 st.) samt huvudkontoret, inkluderande alla processer och egen personal enligt OHSAS 18001:2007. OHSAS är en serie normer som ligger till grund för ett ledningssystem, vilket ska säkra arbetsmiljöarbetet. Det omfattar uppföljning, utvärdering och redovisning av arbetsmiljöarbetet.

 

Certifieringen görs för att öka medvetenheten om lagkraven, säkerställa de anställdas hälsa och säkerhet samt främja engagemanget i arbetsmiljöfrågor i verksamheten. Ett ledningssystem för arbetsmiljö gör det möjligt för en organisation att hantera sina arbetsmiljörisker och förbättra sin arbetsmiljöprestanda. OHSAS 18001:2007 specificerar kraven för hur ett sådant system byggs upp.

- Det här är viktigt och utvecklande för organisationen. Nu fördjupar och intensifierar vi vårt hållbarhetsarbete, vilket skapar värde, transparens och jämförbarhet, konstaterar Stefan Gustafsson, Kvalitet- och miljöansvarig på TOOLS Sverige AB.


Ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Det handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma, och ta hänsyn till, alla förhållanden som kan påverka vår säkerhet och hälsa. Framöver kommer ett ökat fokus på riskhantering genomsyra TOOLS verksamhet. En viktig del i det är att genomföra kvalitativa och brett förankrade riskanalyser. Andra viktiga aktiviteter är incidenthantering – rapportering av risker, tillbud och olyckor samt utredning av densamma samt beredskap och agerande vid nödlägen.

I förlängningen ger certifieringen TOOLS kunskap, mod och goda förutsättningar att ta arbetet kring satsningen på Hälsa, Miljö och Säkerhet- HMS vidare, såväl inom organisationen som gentemot kunder och leverantörer.

 

 

ohsas

TOOLS Online - handla verktyg på internet

Bli företagskund hos TOOLS Sverige

Välj din lokala TOOLS

Välj din ort för att se öppettider, aktuella kampanjer och hitta allmän, lokal information.